OrbiLER Beskrivelse

OrbiLER Beskrivelse

Orbi LER Beskrivelse

Sidst opdatere den 07/07/2023.

Praktisk information:
Orbi LER bruger en Geoserver til at trække lednings data fra. Det er også den som vi trækker graveområdet fra samt digitale filer.
Browsers som virker til Orbi LER: Google Chrome, Mozilla Firefox & Microsoft Edge. Microsoft Internet Explorer virker ikke pr. 09/01/2020.

Roller

Orbi LER Administrator har de samme rettigheder som Redaktør og Læser og lidt mere. Det vil sige udover de funktioner som en læse eller redaktør bruger kan så ville man kunne lave om i mailskabelonerne, lægge dokumenter op eller fjerne dem samt sætte en forsynings type relation til dokumentet, man vil også kunne lave om i indstillingerne til Orbi LER og lave testgraveforespørgsler. Hvad man kan i indstillingerne er beskrevet senere i dokumentet.

Orbi LER Redaktør har de samme rettigheder som Læser og lidt mere. Det vil sige at udover de funktioner som en læse bruger kan så ville man også kunne se mailskabelonerne og hvilke dokumenter som er lagt op. Man kan på en graveforespørgsel sende den til genbehandling eller lave en manuel besvarelse.
Orbi LER Læser har de laveste rettigheder. Det vil sige man kan slå lag til og fra i korte og gå ind på en graveforespørgsel og se status og evt. hente resultatet.

Indhold i en besvarelse

Graveaktøren vil modtage en e-mail med et link til en ZIP-fil som indeholder signatur, andre dokumenter, PDF over graveområdet og eventuelle digitale filer.
Hvis man har nogle generelle filer, vil de ikke blive lagt i undermappen for en forsyningstype, men lagt ud i roden for graveforespørgslen. Andre ting som vil være i roden, vil være en mappe pr. forsyningstype som graveområdet har ramt ledninger indenfor. Den måde man definerer om et dokument skal med på alle besvarelser er på dokument siden i Orbi LER.
I en mappe for en forsyningstype vil der være PDF’en over graveforespørgslen, signaturforklaring for forsyningstypen, andre dokumenter som høre til forsyningstypen og der vil være en undermappe pr. digitalt filformat som der er blevet spurgt efter. Den måde man definerer om et dokument skal med på en bestemt besvarelse er på dokument siden i Orbi LER. Man definerer hvilke lag som skal med på PDF’en under indstillinger siden i Orbi LER, hver kan man også ændre på buffer omkring graveområdet og skala på de forskellige sider i PDF’en.

 

I en mappe for et digitalt filformat vil der være en fil pr. lag som der defineret under indstillingerne i Orbi LER. De vil have navnet på laget som der er på Geoserverne der udstiller ledningsejernes ledningsnet til Orbi LER. Der er mulighed for bedre DXF-filer under indstillinger siden i Orbi LER det er også på den side man definerer hvilke lag der skal bruge til andre digitale filer og DXF-filer hvis man enten ikke ønsker at overføre en DXF fil en gang dagligt eller ikke ønsker den funktion.

Mails

Orbi LER gør ikke noget ved de mails som man normalt vil modtage fra LER.dk.
Hvis en graveaktør vil svare tilbage på sin besvarelses mail som de har modtaget fra Orbi LER, vil den blive sendt til ledningsejernes kontaktpersons mail. Vi finder mailadressen på ledningsejeren i graveforespørgslen vi modtager fra LER.dk, hvis man ønsker at ændre de oplysninger, skal man ændre i kontaktpersonen på det enkle interesseområde.
Hvis forespørgslen er blevet behandlet, men hverken ledningsejer eller gravaktør har modtaget en mail med besvarelsen, opfordre vi til at kontakte jeres IT-afdeling og sikre sig at mailen ikke er blevet stoppet i et spamfilter.

Ledningsejer vil modtage mails ved følgende statusser ved en forespørgsel

Behandlet. Få et udsnit af graveaktørens mail samt link til Orbi LER hvor den åbner graveforespørgslen. (Gælder kun ved ikke LER 2.0)
Fejlet. Få en mail med at forespørgslen er fejlet.
Manuel behandling. Få en mail med at forespørgslen er sendt til manuel behandling.

Graveaktør vil modtage mails ved følgende statusser ved en forespørgsel

Behandlet. Få en mail med link til at hente ZIP-fil med dokumenter over graveområdet og signatur. (Gælder kun ved ikke LER 2.0)

Orbicon vil modtage mails ved følgende statusser ved en forespørgsel

Fejlet. Få en kopi af den mail der er sendt til ledningsejerne omkring at forespørgslen er fejlet.
Manuel behandling. Få en kopi af den mail der er sendt til ledningsejerne omkring at forespørgslen er sendt til manuel behandling.

Kort over ledninger og graveforespørgsler

Alle roller kan filtrere på hvad der skal vise på kortet. Det kan f.eks. være man ønsker graveforespørgsler der er oprettet i en bestemt periode eller graveforespørgsler med en bestemt graveperiode.

Her kan man filtre i graveforespørgsler. Det er muligt at filtre på LER nr., Bemærkning, hvornår den er oprette, graveperiode og status.

Oprettet er hvornår graveaktøren har lavet forespørgslen på LER.dk, her kan man lave en periode og se alle der er kommet ind i Orbi LER i den given periode. Det samme kan man på graveperiode.

Status viser om forespørgslen er færdigbehandlet, er underbehandling eller kræver handling og så kan man vælge at se alle forespørgsler.

Derudover er der også en kolonne som fortæller om besvarelsen skal indeholde digitale filer, vil der stå hvilke formater som der er spurgt på f.eks. DGN eller DXF.

Som den sidste kolonne kan man i Status, plotgenerering om der er “lavet” en besvarelse og hvis der er om der var ledninger indenfor graveområdet.

Specifik graveforespørgsel

Alle roller kan åben en graveforespørgsel og se GraveforespørgselHændelserLedningsejer kontaktpersonGraveaktørGraveaktør kontaktpersonOriginal graveforespørgsel XMLResultat.

En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Redaktør eller Orbi LER Administrator kan sende en graveforespørgsel til Automatisk genbehandling eller Tilpasse et svar og genudsende mailen.

Forklaring på felter

Ved at klikke på en graveforespørgsel, kommer man til fanen ”Graveforespørgsel”. Her findes der information omkring forespørgslen som hvornår den er oprettet, hvilken graveperioden og hvilken graveart der er valgt, eventuelt hvilke digitale formater der blevet bedt om, hvilket papirformat der er bedt om (Orbi LER levere kun i A4 pr. 14/01/2020), bemærkningen viser at det også muligt at hente graveområdet som en shape fil.

Under fanen ”Hændelser” kan man se hvad der er sket med den enkle forespørgsel. Her kan man se en kort beskrivelse om hvordan graveforespørgslen er behandler og evt. hvem der har sat en forespørgsel til automatisk eller manuel genbehandling.

Under fanen ”Ledningsejer kontaktperson” kan man se hvilke oplysninger på kontaktpersonen der trækkes ud fra graveforespørgslen fra LER.dk, hvis man ønsker at ændre de oplysninger, skal man ændre i kontaktpersonen på det enkle interesseområde.

Under fanen ”Graveaktør” og ”Graveaktør kontaktperson” vil man kunne finde kontakt oplysninger på den person der har spurgt samt det firma personen arbejder for.

Under fanen ”Resultat””Manuel behandling af graveforespørgsel” fanen ”Resultat” har et link til en ZIP-fil. Dette link er også i besvarelsen af forespørgslen, sendt til graveaktøren.

Knap til at sende forespørgsel til manuel behandling

Ved at trykke på knappen ”Tilpas svaret og genudsend mails” det blive muligt der komme en ”Manuel behandling af graveforespørgsel” fanen i stedet for ”Resultat”.

Fanen til manuel behandling

Hvis man har sendt en forespørgsel til manuel behandling eller hvis det er gjort automatisk af Orbi LER, vil der være en fane med 3 knapper i stedet for fanen ”Resultat”.

Den første knap er til at lægge en ZIP fil op som indeholder signaturforklaringer for de “ramte” forsyningstyper, andre dokumenter eller filer som skal med, digitale filer der som et minimum indeholder ledningsnettet for graveområdet og en PDF over graveområdet der som minimum viser ledningsnettet indenfor graveområdet. 

Den midterste knap er til at fjerne den ZIP fil som er blevet lagt op, i dette tilfælde er der ikke mulighed for at trykke på den da der ikke er lavet nogen ZIP fil.

Den sidste knap er det er sende en mail afsted til graveaktøren samt en kopi til ledningsejerne med den ZIP fil man har vedhæftet. Herefter markeres forespørgslen på LER.dk som behandlet.

Grunde til manuel behandling

Der er flere grunde til at en forespørgsel skal manuelt behandles. En grund kan være at området overskrider størrelsen vores maksimale størrelse på 1.000.000 m2, antallet af PDF-sider overstiger 100 sider eller at det har ramt et område som er registrere som at det ikke skal automatisk behandles. Det er en indstilling som man kan sætte op i samarbejde med Informatik.

Test graveforespørgsel

En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Administrator kan lave en test grave forespørgsel. Dette har ikke så meget relevans for ledningsejer.

Dokumenter

Link til artikel

Mailskabeloner

En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Administrator kan se hvordan skabelonen ser ud og kan lave ændringer på Mailskabeloner. En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Redaktør kan se hvordan skabelonen ser ud.

Der er en knap nederst på siden som gør det muligt at redigere i mailskabelonen. Hvis man har lavet ændringer, skal man gemme dem for at man kan skiftet mellem svar med ledning eller uden ledninger. Hvis man ikke gemmer ændringer, vil der komme en advarsel om at ændringerne man har lavet går tabt.

Oversigt over de forskellige variabler til mail skabelonen

For at bruge variablerne skal man starte med “{“ og slutte med “}”, man kan f.eks. skrive LER_firma mellem tuborgklammerne for at få vist ledningsejernes firmanavn.

Graveskader

Det er muligt at få Orbi LER til at sende graveskader ind for en ledningsejer, der er dog noget som skal laves i indstillinger, er beskrevet længere nede.

Der tages data fra en WFS og tjekker det i forhold til nogle krav og hvis de er opfyldt, så sendes det ind til LER.dk, der kan ikke fortælles at der ikke er nogen graveskader.

Indstillinger

Man skal være Orbicon administrator for at kunne lave ændringer på CVR-nummer Indstillinger. En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Administrator kan lave ændringer af indstillinger med undtagelse af CVR-nummer

Forklaring på felter som administrators kan ændre i

”Hent graveforespørgsler fra LER” og ”Besvar hentede graveforespørgsler med mails og godkendelse på LER” under fanen ”Generelle indstillinger”.

”Hent graveforespørgsler fra LER” når der er flueben i boksen vil den hente graveforespørgsler fra LER.dk, det kræver at der er en tjenestetager aftale mellem Orbicon og den enkle forsyning, vand- eller varmeværk, fjernvarme eller spildevand.
Alt der bliver hentet ind mens der kun er flueben i den første boks vil blive behandlet som test. Det vil sige at der vil blive lavet PDF og eventuelt digitale filer, men der vil ikke blive sendt mails ud til nogen som helst omkring noget som helst.
”Besvar hentede graveforespørgsler med mails og godkendelse på LER” når der er flueben i boksen vil der blive sendt mails ud omkring status på graveforespørgslen, det vil sige at der kommer en mail hvis man skal manuelt behandle den, hvis den er fejlet eller hvis den er blevet behandlet, vil ledningsejerne få en mail som viser hvad det er at graveaktøren har modtaget og graveaktøren vil modtage en mail med et link til hvor man kan hente en ZIP-fil med al data som der er inden for graveområdet og eventuelt buffer.
Når anmodningen er blevet færdigbehandlet, vil Orbi LER markere at forespørgslen er blevet behandlet og der er udsendt mail til graveaktøren.
”CVR-nummer” er det kun WSP administrator der kan lave ændringer i.
”Projektion” Informatik fraråder at man laver ændringer i dette felt da det kan have konsekvenser for hvordan besvarelserne ser ud.
”EPSG” Informatik fraråder at man laver ændringer i dette felt da det kan have konsekvenser for hvordan besvarelserne ser ud.

”Indstillinger for kort over graveforespørgsler”

Informatik fraråder at lave ændringer i felterne "Url til geoserver" og "Graveområde-lag" under ”Indstillinger for kort over graveforespørgsler” da det kan have konsekvenser for om de rigtige forespørgsler kommer frem i kortet.

”Alle e-mails til ledningsejer sendes også til disse e-mailadresser””Send ikke e-mails til ledningsejer specificeret i graveforespørgselen””Alle e-mails til graveaktør sendes også til disse e-mailadresser””Send ikke e-mails til graveaktør specificeret i graveforespørgselen””Notifikation om fejl sendes til ledningsejer, og sendes også til disse e-mailadresser” og ”Send ikke notifikation om fejl til ledningsejer specificeret i graveforespørgsel” under fanen  E-mail indstillinger

”Alle e-mails til ledningsejer sendes også til disse e-mailadresser” det vil sige at en kopi af graveaktørens mail også vil blive sendt til mails på den liste. Man separerer mailadresser med komma.
”Send ikke e-mails til ledningsejer specificeret i graveforespørgselen” her kan man bestemme om der skal sendes mails til den e-mail som kommer med graveforespørgslen fra LER.dk.
”Alle e-mails til graveaktør sendes også til disse e-mailadresser” det vil sige at de besvarelser som bliver sendt til graveaktørende, også bliver sendt til mails på den liste. Man separerer mailadresser med komma.
”Send ikke e-mails til graveaktør specificeret i graveforespørgselen” her kan man bestemme om der skal sendes mails til den e-mail som kommer med graveforespørgslen fra LER.dk.
”Notifikation om fejl sendes til ledningsejer, og sendes også til disse e-mailadresser” det vil sige at de mails som kommer hvis en forespørgsel er fejlet eller blevet sendt til manuel behandling også vil blive sendt til mails på den liste. Man separerer mailadresser med komma.
”Send ikke notifikation om fejl til ledningsejer specificeret i graveforespørgsel” her kan man bestemme om der skal sendes mails til den e-mail som kommer med graveforespørgslen fra LER.dk.

"Graveskader"

Har kan man oplyse en geoserver url og et lag der indeholder graveskader der skal indberettes til LER.dk.
Det skal aftales med WSP, da der er nogle ting der skal være på plads.

”Konfigurerede forsyningstyper”

Under ”Konfigurerede forsyningstyper” vil der være en fane for hver forsyningstype ledningsejerne vil besvare på LER.dk.
Informatik fraråder at lave ændringer i felterne under fanen”Konfigurerede forsyningstyper” da det kan have konsekvenser for hvordan besvarelserne ser ud.

”Navn” dette felt bruges til at navngive mappen med PDF-filer og eventuelt digitale filer samt signatur forklaring og andre dokumenter som høre til den specifikke forsyningstype.
”Medtag i LER svar” kan klikkes til og fra hvis man ønsker/ikke ønsker en bestemt forsyningstype skal tages med i besvarelser.
”Url til geoserver” her skriver man url til den geoserver som udstiller kortet over ledningsejernes ledningsnet til Orbi LER. Med mindre man selv hoster den geoserver skal man ikke ændre i den adresse.
”Lag, der skal vises på pdf oversigtskort” her skriver man de lag med laggruppe som skal med på oversigtskortet. Det er den første side i PDF’en. Med mindre man selv hoster den geoserver skal man ikke ændre i lag og laggrupper.
”Lag, der skal vises på pdf detail-sider” her skriver man de lag med laggruppe som skal med på oversigtskortet. Det er de sider i PDF’en som kommer efter oversigtskortet. Med mindre man selv hoster den geoserver skal man ikke ændre i de lag og laggrupper.
”Filter til oversigtskort” her står det filter som bliver brugt til at filtrere på lagene som har ledninger indenfor graveområdet. Selv hvis man hoster selv vil det være en god ide at tage kontakt til Informatiks hotline for at være skikker på at det ikke giver fejl. 
”Fil med plot-beskrivelse” det er en fælles fil som fortæller Orbi LER omkring sideopsætningen for PDF’erne. Det skal man ikke ændre i da det vil på virke PDF-filerne.
”Featurelag, der skal inkluderes i de digitale filer, og som tages i betragtning ift. om der findes data for forsyningstypen i graveområdet” her skriver man de lag samt geometrikolonnens navn som der skal laves digitale filer på. Med mindre man selv hoster den geoserver skal man ikke ændre i de lag og laggrupper. Hvis der er udfyldt en fil sti ved ”DXF-fil” så vil de lag som står her kun blive brugt til de øvrige digitale filer mens filen defineret i ”DXF-fil” udelukkende vil blive brugt til DXF-filer, med mindre der er noget galt med filen som man har defineret. Hvis der er noget galt, vil den falde tilbage til den ”gamle” måde Orbi LER laver digitale filer for DXF.
”Buffer omkring graveområdet i meter” her kan man skrive et tal som der så vil blive lagt til graveområdet så det bliver X større.
Lag med områder, hvor ledningsoplysninger udleveres manuelt her kan man skrive lag som indeholder polygoner som kan være omkring projekter eller områder hvor man ikke er helt sikker på hvor ledninger ligger og ønsker at behandle dem manuelt.
Hvis graveområdet rammer indenfor en polygon på det lag, vil Orbi LER ikke lave automatiks besvarelse på den, men i stedet sætte den til manuel behandling og sender en notifikation til ledningsejerne og andre som skal have den notifikation omkring der er en forespørgsel som skal behandles manuelt.
"Lag med områder, hvor ledningsoplysninger ikke udleveres" her kan man skrive lag som indeholder polygoner som kan være områder man ikke ønsker at lever data for.
Det er i særtilfælde at man har fået lov af LER.dk til ikke at udlevere i et givet område.
"Lag med områder til påvisning, hvor ledningsoplysninger udleveres via LER" her kan man skrive lag som indeholder polygoner som kan være omkring projekter eller områder hvor man ønsker at tage ud og påvise hvor ledninger eller knuder er.
Der vil dog blive lavet det normale til en graveforespørgsel, så graveaktøren også har det.
Graveaktøren skal dog stadig vente på ledningsejerne kontakter dem omkring påvisning.
"Lag med områder til påvisning, hvor ledningsoplysninger ikke udleveres via LER" her kan man skrive lag som indeholder polygoner som kan være omkring projekter eller områder hvor man ønsker at tage ud og påvise hvor ledninger eller knuder er.
Der vil ikke blive lavet det normale til en graveforespørgsel, så graveaktøren skal vente på ledningsejerne kontakter dem omkring påvisning for at kunne komme videre.
"LER 2.0: Forsyningstype" her vælger man den forsyningstype der passer til det data man ønsker.
"LER 2.0: Lag med ledninger" her skriver mand det lag som indeholder ledninger for den given forsyningstype.
"LER 2.0: Lag med komponenter" her skriver mand det lag som indeholder komponenter for den given forsyningstype.
"LER 2.0: Lag med ledningstrace" her skriver man det lag som indeholder tracer for den given forsyningstype.
"LER 2.0: Maximalt areal for samlet elementer i graveområde i m2" her oplyse hvor stort get graveormåde maximalt må overlappe med "Lag med områder til påvisning, hvor ledningsoplysninger ikke udleveres via LERfør det skal udlevers som "udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveres ikke" ellers så bliver det udleveret som "udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveret".
”Skala på detailkort (pdf). 1:” det vil være de PDF-sider som kommer efter oversigtskortet.
”Mindste skala på oversigtskort (pdf). 1:” det vil være den først side i PDF’en. Den vil tilpasse størrelsen så den kan få hele graveområdet indenfor en A4-side. Derfor kan man kun sætte én mindste skala.
”Interesseområder” her kan man skrive nummeret på et interesseområde som man har registeret på LER.dk. Da LER.dk sender en forespørgsel ud på deres web service pr. interesseområde som der blevet ramt, vil man kunne indsætte nummeret ind i Orbi LER for et givet interesseområde som indeholder ledninger for den samme forsyningstype som i Orbi LER. 
Hvis områdenummeret passer med det i Orbi LER vil der komme en besvarelse til graveaktøren, men hvis nummeret ikke passer med det i Orbi LER vil der ikke blive sendt mail ud til graveaktøren.  
Det kan være at man har en forsyningstype som strækker sig længer i en retning end de andre forsyningstyper som er på et separat interesseområde.
”DXF-fil” det vil være fil stien til en DXF-fil som ledningsejerne genere dagligt og overføre til Informatik. Den skal indhold hele ledningsnetværket, da vil med en service lave udklip fra filen så der kommer den ønsket styling med.
”Encoding” Her kan man angive den encoding som er blevet brugt til DXF-filen som ledningsejerne overfører til Orbicon. Der skal være angivet en fil i feltet ”DXF-fil” for at kunne angive en encoding.
  • Related Articles

  • Vedlagte dokumenter i Orbi LER

   En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Administrator kan se de dokumenter som bliver sendt med i ZIP-filen, den også kan lægge nye filer op og fjerne dem igen. En konto der er medlem af en gruppe der har rollen Orbi LER Redaktør ...
  • Opstart af Orbi LER efter opsætning

   Når Orbi LER er blevet konfigureret og der er lavet tjenesteaftager aftale via LER.dk mellem WSP og den ledningsejer som ønsker at bruge Orbi LER, så vil vi anbefale at man sætter den i test mode. Det gøres ved at man som Orbi LER administrator ...
  • Orbi LER - Nyheder Januar 2024

   Fra SDFI/LER.dk Flere symboler på vej til visning af komponenter De forskellige Interessenter har i efteråret indmeldt ønsker til udvidet visning af komponenter. SDFI vil på baggrund af tilbagemeldingen udarbejde forslag til hvordan f.eks. brønde, ...
  • Se hvad man har sendt ind i forhold til LER 2.0

   Hvis man som ledningsejer gerne vil se hvad man har sendt ind, er det muligt at gøre det i Orbi LER eller LER.dk. I Orbi LER (https://hotline.wspinformatik.dk/portal/da/kb/articles/orbiler-beskrivelse#Forklaring_p%C3%A5_felter), det data skal dog ...
  • Hvor henter Orbi LER ledningsejer information fra og hvordan holder man det vedlige?

   Ledningsejer information Når Orbi LER få en graveforespørgsel ind fra LER.dk’s service er der navn på firmaet, en kontaktperson, adresse, telefonnummer og e-mail. De informationer bliver brugt til plot hovedet på PDF-filen, mail signatur på den mail ...