"The conversion of a varchar data type to a datetime resulted in an out-of-range value"

"The conversion of a varchar data type to a datetime resulted in an out-of-range value"

Produktversioner 

OPUS Online 

 

Fejlbeskrivelse 

Fejl fra database, når man indtaster/retter dato i "Udledningstillad. Dato.". Herefter crasher Microstation/ArcGIS nogle gange. Samme sker hvis man prøver at genberegne. 

 

 

 

Workaround 

Angiv dato  formen YYYY-MM-DD. 

 

Årsag 

Tekst i datofelt kan ikke konverteres til datetime-værdi i databasen, da formatet ikke er som krævet. 

 

Løsning 

Problemet løses let ved at rette sproget til Dansk på ODBC-forbindelsen. 

 

 

 

  • Related Articles

  • Data Organizer - Lag kilder

   Lag kilde oversigt Der findes 2 typer lag kilder. Den første er globale, det er forbindelser som WSP har lavet og vedligeholder. Den anden er lokale, det er forbindelser som WSP eller den given organisation med de rigtige roller vil kunne lave og ...
  • Vejledning til at slette site data via F12

   Vejledning til at slette site data Åben Orbi Insight Service Tryk på F12 på tastaturet så der åbner en dialog i højre side af browser vinduet: Klik på de to pile foroven i dialogen og åben fanen ”Application”: Klik på ”Storage” under ”Application” i ...
  • Sletning af browser chace og evt. offline data

   For at ryde sin browser chace skal man trykke på ikonet af et spørgesmåltegn i en cirkel: Derefter skal man trykke på ikonet af en mappe. Så vil der komme denne boks frem: Hvis man har offline data og ønsker det ryddet eller der er et panel der ...
  • Manuel behandling af graveforespørgsel i LER 2.0

   Når der skal laves et manuelt svar skal der ikke sendes en PDF til graveaktøren, det skal ind igennem LER.dk. Hvis der ikke er noget data indenfor graveområdet, men den er til manuel behandling så kan man trykke på "Send tomt": Hvis der er data ...
  • Debug MicroStation variable

   Problem  MicroStation fungerer ikke som forventet – der er variable der ikke bliver læst eller overskrevet    Løsning  Kør MicroStation med parameteren –debug  Der er flere niveauer – jeg bruger oftest niveau 5: -debug=5    Log-filen lister ...