Opdatering af oplandsdata (herunder oplandspolygoner)

Opdatering af oplandsdata (herunder oplandspolygoner)

OBS - OBS - OBS: Nedenstående er verificeret med MicroStation. De andre platforme bør testes ved lejlighed.

Når en bruger ønsker at ændre på oplandspolygonen, er der hos nogle kunder en opfattelse, at efter der er trykket "Gem"/"Gem og luk", så skal brugeren foretage en GIS->DB efterfulgt af en DB->GIS.
Dette er ikke tilfældet og direkte skadeligt. GIS->DB tømmer ikke CatchmentPolygon tabellen og funktionen opretter derfor - hver gang - en dubbleret polygon. Hvis brugeren på et senere tidspunkt anvender DB->GIS - så kan der forekomme dubblerede polygoner i design-filen (en kunde havde op til 10 identiske polygoner liggende i databasen/designfilen).
Den rigtige måde at opdatere oplandspolygonerne er, at låse oplandet (det skal man uanset, hvad man ønsker at rette), ændre polygonens udstrækning/knækpunkter og trykke "Gem"/"Gem og luk" i oplandsdialogen. Dette vil opdaterer CatchmentPolygon tabellen for det aktuelle opland (både antallet af knækpunkter og deres koordinater).
Ønsker man at efterprøve ovenstående, så gør følgende:
 1. Lås alt op
 2. Opret et test-opland og lås det.
 3. Tegn en polygon
 4. Tryk ”Placer” i oplandsdialogen og udpege polygonen
 5. Ændre data og se, at polygonens farve ændre sig.
 6. Slet polygonen i MicroStation - den skal ikke slette i OPUS.
 7. Kør DB->GIS og verificer, at polygonen tegnes op i MicroStation
 8. Tilføj knækpunkter til polygonen og ændre udseendet markant (så formen på polygonen er væsentligt anderledes end før)
 9. I Oplandsdialogen trykkes nu ”Gem”.
 10. Slet polygonen i MicroStation igen - den skal ikke slette i OPUS.
 11. Kør DB->GIS og verificer, at polygonen tegnes op i MicroStation – og at polygonen har ændret form (jf. rettelserne i punkt 8)

  • Related Articles

  • Opstart MICROSTATION med kommandofil

   Ved den seneste opdatering af Microstation Update 16 er der indført en indstilling under Preferences -> Operation som gør det muligt at angive om en kommandofil skal eksekveres ved opstart. Dette kendes også fra V8i men i Connect Update 16 er det ...
  • Microsoft Security patch opdatering fra 14.11 kan blokerer for Access ODBC

   Produktversioner DanDasGraf i Mircrostation Fejlbeskrivelse Hvordan oplever brugeren fejlen? Brugerne har installeret Microsoft Security patch opdatering fra 14.11 Hvordan kan fejlen reproduceres? Hvordan ses fejlen i log-filer etc.?w Workaround ...
  • QGIS: Geokodning af adresser

   Man kan bruge Septimas plugin Danish Address Tools til at geokode adresser – altså give adresserne koordinater/geometri. Plugin’et finder du som normalt, under ”Administrer og installer plugins” i menuen for oven: Når du har hentet plugin’et, kan du ...
  • Oprettelse af ledninger fejler

   Produktversioner  uGraph WasterWater 2.5 SP1 HF3 + ArcMap 10.3.1    Fejlbeskrivelse  Kan reproduceres således:  Start editering  Udpeg ledning med uGraph-finger  Klik på ny  ​Fejl: "Objektreferencen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt"  ...
  • Optælling af husnumre fungerer ikke

   Produktversioner  ArcGIS 10.3.1 + OPUS 4.7.2 HF2    Fejlbeskrivelse  Optælling af husnumre fungerer ikke. Evt. vises fejlbesked om at et eller flere oplande ikke indeholder husnumre.    Workaround  Hvis laget indlæses via .lyr-fil: Ret laget så det ...