Grundlag for terræn i DanDasGraf længdeprofiler

Grundlag for terræn i DanDasGraf længdeprofiler


Grundlag for terræn i DanDasGraf længdeprofiler 

Den simple løsning: 

Hvis der ikke findes anden information, vil terrænlinjen mellem to knuder blive tegnet som en ret linje mellem terrænkoten for de to brønde.
Er der ikke angivet nogen terrænkote, anvendes dækselkoten. Mangler både terræn- og dækselkote i en af ledningens knuder, optegnes der ingen terrænlinje i profilet.

Terræn vælges som Terrænlinie under valget af grafik

Højdekurver:

DanDasGraf forstår højdekurver som en line/linestring, der i hele dens forløb ligger i en bestemt kote.

Højdekurven kan ligge i den aktive fil eller i en referencefil, men skal ligge i en 3D fil (ellers er der jo heller ingen kote knyttet til linien)


Der må ikke være en grafisk gruppe knyttet til højdekurverne! 

Check det med ”Analyze element” eller info. Står der er nummer, er elementet i en grafiks gruppe:

Lav et selection set af alle data i højdekurvefilen 

og tryk på Drop from Graphics Group 


Hvis din højdekurve fil indeholder databaselink på de grafiske elementer, kan det være at de skal fjernes:

Lav en fence om hele kurveplanen og brug tastekommandoen "Fence Det"


Terræn vælges fortsat som Terrænlinie under valget af grafik

DanDasGraf tegnes terrænlinien som Lines mellem de punkter, hvor ledningen krydser en højdekurve.

Data importeret fra LandXML kommer i MicroStation som et komplekst Terrainelement. Dette kan vises som højdekurver, og skal som sådan droppes til linestring.


Terrænmodel

Har du en terrænmodel i form at tre-kanter, kan denne også anvendes som grundlag for et længdeprofil.

Hvis du får dine data fra en LandXML, skal du starte med at vise den som trekanter, og derefter droppe dem – først til en mesh og dernæst til shapes.

Din terrænmodel med tre-kanter skal navngives med en af følgende regler


  1. *.TIN
  2. *.3kant
  3. *højdemodel*.*
  4. *terrænmodel*.*


Samtidig vælges i grafik listen: Terrænmodel

Terrænlinien vil blive lavet som lines mellem alle ledningens skæringspunkter med en kant i højdemodellen

Samme regler om Graphics Group


  • Related Articles

  • Fejl ved "Saneringer" i DanDasGraf

   Fejl i DanDasGraf: Saneringer Vi har konstateret, at der har været en fejl i DanDasGraf, der i særlige tilfælde har bevirket, at ”saneringer” er fjernet fra ledninger i forbindelse med import af brøndrapporter. Fejlen opstår ved import af ...
  • DanDasGraf Brugermøde 05.03.2021 - XML-filer

   DanDasGraf Brugermøde 05.03.2021 - XML-filer Her kan du tilgå de filer, som blev omtalt under DanDasGraf brugermødet d. 5. marts 2021.  Du har også mulighed for at tilgå optagelsen af mødet samt præsentationen.
  • Problemer med at anvende Access i Office 2013 og Office 2016

   Hvis du anvender Microsoft Office 2013 eller Office 2016, kan du opleve problemer med at anvende Access sammen med DanDasGraf og DanVandGraf. Problemet eksisterede kun kortvarigt i Office 365. Microsoft udsendte den 14. december 2021 ...
  • Tilmeld dig brugerforums

   Vi kan med glæde nu meddele, at vi har oprettet brugerforums til DanDasGraf, DanVandGraf, VarmeGraf og ElGraf! Tilmeld dig gennem linket her. Bemærk: Du vil modtage en mail pr brugerforum, som du tilmelder dig. Dog behøver du kun acceptere ...
  • Stik flytter ikke med en flyttet hovedledning

   Er der sat en betydende oprindelse på stikknuderne, flyttes de ikke med en flyttet ledning (Knuder flyttet eller vertex indsat på ledningen). Angivelse af en oprindelse markerer viden om hvor stikket ligger placeret, og det er givet ledningen, der ...