Error after deleting "oplande" - trying to run opus to plan

Error after deleting "oplande" - trying to run opus to plan

 

Produktversioner 

OPUS.4.7.2.HF2 


Fejlbeskrivelse 

 

Workaround 

Error after deleting "oplande" - trying to run opus to plan 

 

Årsag 

 

 

Løsning 

Access: Connect to DB  with ODBC user and pw. 

 

Search in Checksum table for the Catchement id's and delete them. 

 

Now you should be able to upload to plan. 

 


  • Related Articles

  • PDF rapport mangler planlagte oplande

   Produktversioner  Opus   Fejlbeskrivelse  Nogle af de planlagte oplande mangler, når der dannes en PDF-rapport. Årsag  Fejl i funktionen kan bevirke at en eller flere af de sidste linjer ikke kommer med i rapporten.   Workaround Sæt flueben ved ...
  • OPUS fungerer ikke med 64-bit MapInfo

   Produktversioner  OPUS 4.7.1    Fejlbeskrivelse  Fejl ved opstart af OPUS i MapInfo.    Hvis Opus.dll ikke findes i path:    Hvis Opus.dll findes i path:    Workaround  Benyt 32-bit MapInfo Pro 15.0.    Årsag  OPUS kan ikke benyttes i 64-bit udgaver ...
  • Logon-knap inaktiv i Opus Puls

   Produktversioner  Opus Puls 4.7.6 (og sikkert tidligere versioner)    Fejlbeskrivelse  Kan ske i to situationer:  Ugyldig licens i til Opus Puls (licens fremgår af LicenseConfiguration.xml, fejl logges til OpusPuls_temp.log)  Database-relateret fejl ...
  • OPUS PULS - kan ikke udfylde PULS password

   Status  Workaround  Produktversioner  OpusPuls kan I øjeblikket ikke åbnes fra Microstation / ArcGIS.  Fejlbeskrivelse  Man får ikke mulighed for at udfylde sit PULS password når man åbner OPUS PULS via OPUS (ekstra vindue åbner ikke).  Workaround  ...
  • Save aborted, exception caught: Error saving entity Pipe: ...

   Produktversioner  uGraph WasterWater + ArcMap 10.6.1   Fejlbeskrivelse  ConsoleTool afsluttes med en fejlbesked på formen: [ERROR] :Save aborted, exception caught: Error saving entity Pipe:  xxxx-xxxx-x (Geometry type is Polyline) Årsag  Kan skyldes ...