Debug MicroStation variable

Debug MicroStation variable

Problem 

MicroStation fungerer ikke som forventet – der er variable der ikke bliver læst eller overskrevet 

 

Løsning 

Kør MicroStation med parameteren –debug 

Der er flere niveauer – jeg bruger oftest niveau 5: -debug=5 

 

Log-filen lister konfigurationsfiler i den rækkefølge de læses. 

Hvis man har set en variabel på et tidspunkt, som efterfølgende uhensigtsmæssigt bliver overskrevet, kan man låse den. 

f.eks. 

 

Orbicon_dir = x:\OIT_MSCONNECT\ 

%lock Orbicon_dir 

 

Debug value from 1 to 5, with the following results 

Debug= 

Type of report 

1 

Brief report that shows the current string value of each Configuration Variable as it is processed. 

2 

In addition, shows the current translation of each Configuration Variable as it is processed. 

3 

In addition, shows conditional break information by displaying the line number when each if preprocessor directive is processed. 

4 

In addition, prints final translations of all Configuration Variables at the end of the report. This is the default setting. 

5 

In addition, shows final values of all Configuration Variables at each level (System, Application, Organization, WorkSpaceWorkSetRole, User). 

 


  • Related Articles

  • Opstart MICROSTATION med kommandofil

   Ved den seneste opdatering af Microstation Update 16 er der indført en indstilling under Preferences -> Operation som gør det muligt at angive om en kommandofil skal eksekveres ved opstart. Dette kendes også fra V8i men i Connect Update 16 er det ...
  • Reset MicroStation

   Problem  MicroStation gemmer gamle valg eller virker ikke forventeligt    Løsning  Slet userpref file:   Se variablen MS_USERPREF for at se hvor filen ligger  Afslut MicroStation  Slet filen    Set parameteren –restoredefaults efter kaldet ...
  • Manglende skravering i MicroStation

   Produktversioner  MicroStation V8i SELECTseries 4 + OPUS 4.7.2 HF2    Fejlbeskrivelse  Oplande mangler skravering.    Workaround  -    Årsag  Fejl i OPUS.    Løsning  Forekommer i SELECTseries 4, hvis man bruger den forkerte 4.7.2 HF2. Brug ...
  • OIT Kabler og Rør - Vejledning

   Se vedhæftet PDF.
  • MicroStation starter ikke på server

   Hjørring Vand har haft problemer med at starte MIcroStation fra et Batch job. Vi kunne se at alle mapper var tilgængelige, men MicroStation fandt aldrig nogle af disse drev - den kom faktisk aldrig i gang. En sikkerhedsopdatering el.l. har ændret på ...