Datakontrol, VarmeGraf og ElGraf: Supplerende materiale om kontrolfiler

Datakontrol, VarmeGraf og ElGraf: Supplerende materiale om kontrolfiler

Vedlagt er beskrivelse af Tema Datakontrol samt eksempler på kontrol-filer

Kontrol-filerne skal ligge i samme bibliotek som ElGrafs Option-fil

Datakontrollen startes under ElGraf -> Tema -> Datakontrol. Herefter trykker man på "Regler" og vælger den ønskede kontrol-fil

I vedlagte beskrivelse er der taget udgangspunkt i VarmeGraf, men det virker på nøjagtig samme måde i ElGraf